Videoaula II – Aspectos conceituais e históricos sobre os surdos e a surdez